Please enter keywords
明代青花缠枝莲纹碗
发布时间:2022-09-20 09:44:47   来源:抚州博物馆   阅读次数:

0091-A-01.jpg


0091-B-01.jpg


0091-F-01.jpg


明代青花缠枝莲纹碗

敞口, 斜弧壁, 矮圈足, 碗内壁近口沿处绘二圈青花炫纹, 碗内底双圈中绘一组青花缠枝莲, 碗外壁满饰青花缠枝莲纹图案。